งานแก้ไขระบบจัดการ

งานแก้ไขระบบจัดการ

งานแก้ไขระบบจัดการหลังบ้าน ใช้ PHP CodeIgniter (CI) ในการแก้ไข แบบไหนที่ว่าดี ที่ว่าทำงานแล้วมันใช้งานได้สะดวก เราจัดให้ รับงานแก้ไขระบบเว็บไซต์ ระบบออนไลน์ ที่พัฒนาด้วย PHP CodeIgniter (CI),Laravel แก้ไขบั๊กระบบ ทั้ง Front-End และ Back-End

อ่านต่อ..
ระบบจัดการเอกสาร

ระบบจัดการเอกสาร

ระบบที่ใช้จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ ประเภท word,excel โดยสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารที่จัดทำขึ้นระบบเพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและอนุมัติเอกสาร โดยมีระบบจัดการหมวดหม่ประเภทเอกสาร กลุ่มงาน

อ่านต่อ..
จัดทำระบบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างดึงข้อมูลจากระบบ E-GP กรมบัญชีกลาง ของ อบต.ร่องฟอง จังหวัดแพร่

จัดทำระบบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างดึงข้อมูลจากระบบ E-GP กรมบัญชีกลาง ของ อบต.ร่องฟอง จังหวัดแพร่

ระบบมีการดึง RSS Feed จากระบบจัดซื้อจัดจ้างหรือระบบ e-gp ของกรมบัญชีกลางโดยระบบจะทำการดึงข้อมูลมาจัดเก็บในฐานข้อมูลของหน่วยงานเองอัตโนมัติ โดยตั้งค่าเวลาการดึงข้อมูล 2 ช่วงเวลาคือ 12.10 และ 17.10 น. ของทุกวัน และสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้ https://www.rongfong.go.th/procurement

ระบบจัดการเอกสาร MDocument

ระบบจัดการเอกสาร MDocument

ระบบจัดการเอกสาร เป็นระบบจัดเก็บเอกสารไฟล์ Word,Excel โดยสามารถทำการอัพโหลดไฟล์พร้อมกันได้หลายไฟล์ และตัวระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล โดยจะดึงเอาข้อความในเอกสารที่มีการตั้งค่า ค่าสี มาเป็นชื่อเรื่อง และมีการจัดกลุ่มประเภทเอกสารตามตัวอักษรที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใดๆ

อ่านต่อ..