ราคาโปรโมชั่นเป็นเพียงราคาเริ่มต้นของการพัฒนาระบบแต่ละประเภทเท่านั้น ขึ้นอยู่กับการประเมินราคาตามความต้องการลูกค้า และข้อตกลงในใบเสนอราคาอีกครั้ง