จัดทำระบบภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

จัดทำระบบภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เราได้รับโปรเจคให้ดำเนินการจัดทำระบบจัดการงบประมาณ ระบบตรวจจ่ายงบประมาณ ระบบสลิปเงินเดือน ระบบจัดการวาระการประชุม ระบบจองรถยนต์ ระบบ Webportal ระบบ KM ระบบขออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ระบบหลักสูตรฝึกอบรม ระบบจองทัวร์บ้านพัก เว็บไซต์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลอุตสาหกรรมนมโคภายในประเทศ และเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย นมโคตราไทยเดน-มาร์ค อ่านต่อ..